Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Yleisesittely

Säätiön tarkoituksena on edistää viestinvälitys- ja logistiikka-alan henkilöstön yleistä työmarkkina-kuntoisuutta ja toimialan työvoiman pysymistä työmarkkinoiden käytettävissä aiempaa pitempään sekä tukea Posti-konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluksessa olevien tai näiden yhtiöiden palveluksesta eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä fyysistä ja henkistä kuntoa ja kuntoutusta sekä niihin liittyvää loma- ja liikuntatoimintaa. Toiminta on tarkoitettu kaikille Posti-konsernin työntekijöille Suomessa.

Säätiön toiminta jakaantuu kahteen osa-alueeseen: henkilöstön työhyvinvointia parantaviin toimiin ja  tutkimustoimintaan. Työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä ovat kuntoremontit ja muut liikunta-aktiivisuutta lisäävät toimet. Tutkimustoiminnalla pyritään vaikuttamaan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työhön ja työolosuhteisiin.

Toimintakertomus 2016 >>