Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
 

  Tarkoitus

  Toimintatavat

  Historia

  Hallitus ja säännöt

Historia

 

Työhyvinvointisäätiö sai alkunsa Suomen Posti Oyj:n hallitukselta, joka esitti 20.9.2005 yhtiökokoukselle säätiön perustamista. Asia hyväksyttiin 20.10.2005 ja työhyvinvointisäätiö rekisteröitiin 29.6.2006.

Vuonna 2006 säätiön toiminta käynnistettiin. Ensimmäinen tilaisuus oli Suomen Posti -konsernin työn suunnittelijoille järjestetty ergonomiaseminaari Postin pääkonttorissa Pasilassa. Syksyllä käynnistettiin kaksi Elämäsi Kuntoon -valmennusta esimiehille.

Työhyvinvointisäätiö aloitti Ergoposti-hankkeessa (lisää Hankkeet-osiossa) esiin nousseiden kehittämiskohteiden käsittelyn syyskuun alussa 2006. Erilaisia kehittämiskohteita havaittiin noin 80. Ergopostin jatkohankkeena käynnistettiin Profiilipankin rakentaminen, jonka tavoitteena on kuormitus- ja riskiprofiilin suunnittelu ja toteutus Itellan työtehtävien fyysisen kuormittavuuden hallintaan ja optimointiin. Päävastuu Profiilipankin toteuttamisesta on Kuopion yliopistolla. Kustannuksista vastaa säätiön kautta Ilmarinen.


Työhyvinvointisäätiön nimi vaihdettiin Posti-konsernin työhyvinvointisäätiöstä Itella-konsernin työhyvinvointisäätiöksi 30.7.2007 Itella-konsernin yritysnimen muutoksen seurauksena. Vuonna 2015 yritysnimi vaihdettiin jälleen Posti-konserniksi, jolloin nimi vaihtui takaisin Posti-konsernin työhyvinvointisäätiöksi.