Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ErgoPosti

 

Työn ergonomian ja fyysisen työkyvyn arvioinnin kehittäminen Suomen Posti Oyj:ssä eli ErgoPosti-projekti käynnistyi työntekijäaloitteesta 2003. Projektissa tutkittiin ja kehitettiin postin jakelun ja lajittelun sekä asiakaspalvelutehtävien ergonomiaa ja fyysistä kuormittavuutta Helsingissä, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Tavoitteena oli tunnistaa fyysisesti raskaimmat ja riskialttiimmat työtehtävät, vähentää riskejä ergonomian keinoin sekä kehittää fyysisesti raskaimpien työtehtävien työhöntulotarkastusta. 

 

ErgoPostissa nousi esiin 80 kehittämiskohdetta, joiden käsittely aloitettiin 1.9.2006. Kehittämishankkeiden toteuttajaksi valittiin säätiön kustantamana Ergonomiapalvelu Pirjo Hakkarainen. ErgoPosti-projektin jatkohankkeena käynnistettiin Profiilipankin rakentaminen eli kuormitus- ja riskiprofiilin suunnittelu ja toteutus Postin työtehtävien fyysisen kuormittavuuden hallintaan ja optimointiin. Päävastuu Profiilipankin toteuttamisesta on Kuopion yliopistolla ja Ilmarinen toimii hankkeen kustantajana Posti-konsernin työhyvinvointisäätiön kautta. 

 

Lisää ErgoPostista  loppuraportissa >>

 

Lue myös Emilia Koskisen diplomityö, joka on jatkoa 
ErgoPosti-hankkeelle >>

 

Uusimpana tiivistelmä Kehittämishankkeista Hyviksi käytännöiksi >>