Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kunnon Polku -konsernituen vaikuttavuustutkimus

 

Kunnon Polku -konsernituki on kevennetty työskentelymalli, jolla voidaan auttaa työntekijän työssä selviämistä. Malli on ollut käytössä vuodesta 2004. Konsernitukimallissa työyksiköllä on ollut mahdollisuus hakea keskitettyä konsernitukea, jolla työtä on voitu mahdollisesti keventää tai räätälöidä määräajaksi. Konsernituessa on paneuduttu siihen, miten Itellan fyysisesti raskasta työtä tekevien työntekijöiden tuki- ja liikuntaelinvaivoja voidaan vähentää ja ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista. Konsernituen tavoitteena on ollut säilyttää ja parantaa niiden työntekijöiden työkykyä, joiden terveydentila on heikentynyt ja työssä jatkaminen vaikeutunut. Konsernituessa on myös pyritty luomaan työntekijöille henkilökohtainen työkyvyn huoltoa tukeva suunnitelma, jolla työntekijöitä on pyritty aktivoimaan kuntonsa kohentamiseen tai saamaan omaksumaan oikeita työmenetelmiä ja -tapoja. Kokemukset Kunnon Polku -konsernituesta ovat olleet myönteisiä niin työnjohdon kuin työntekijöidenkin näkökulmasta.

Kuntoutussäätiö toteutti Työhyvinvointisäätiölle vuonna 2007 arviointitutkimuksen Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen.

 

Tutustu tutkimukseen >>