Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
 

  ErgoPosti

  Kunnon Polku -konsernituki

  Kuorma

  Kuskit Kuntoon

  Profiilipankki

  Tänään Tapaturmaton Päivä

  VAUTSI

  Yhdessä työtä tehden

Tänään Tapaturmaton Päivä

 

Postissa on 2000-luvulla entistä enemmän panostettu työtapaturmien ennaltaehkäisyyn. Esimerkiksi Vaaran paikka jakelijan työssä -hanke vähensi 90% vaaran paikoista jakoreitiltä. Johto arvioi työturvallisuustoimintaa syksyllä 2007 ja totesi, että työtapaturmien ennaltaehkäisyyn tarvitaan lisäpanostuksia. Tietoa turvallisen työnteon merkityksestä lisätään, vastuukysymykset tuodaan esille ja työpaikan riskit tunnustetaan. Perusolettamusten siivittämänä syntyi Tänään Tapaturmaton Päivä -hanke, joka toteutettiin pääasiassa vuoden 2008 aikana.

Hanke koostui neljästä peruspilarista:

  1. vakuutusyhtiö Tapiolan asiantuntijoiden kanssa toteutettu johdon työturvallisuuskoulutus, jossa pääpaino oli vastuukysymyksissä
  2. systemaattisen riskinarviointimenetelmän kehittäminen
  3. riskienarviointi kaikissa Suomen työpaikoissa menetelmää käyttäen
  4. työturvallisuustietoisuuden lisääminen

Hanke onnistui varsin hyvin ja haasteista huolimatta myös käytännön riskien arvioinnit paikallistasolla toteutuivat. Yhteistyö eri toimijoiden välillä lisääntyi ja työturvallisuusseikat otettiin osaksi päivittäisjohtamista. Vuoden 2009 aikana seuranta tuloksista jatkui ja toimintamalli on Postin Suomen ulkopuolisten yksiköiden käytettävissä.

Riikka Laurilan diplomityö toimii mallina Tänään Tapaturmaton Päivä -hankkeen mukaisessa toiminnassa Postissa ja loppuraporttina hankkeen vaikuttavuuden arvioinnissa.

Tutustu diplomityöhön >>