Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Yhdessä työtä tehden

 

Liikuntaelinvaivat ovat yleisiä ja aiheuttavat kaikista sairauksista eniten työkyvyttömyyttä. Koska liikuntaelinvaivoihin on yleensä samanaikaisesti monta eri syytä, niiden ehkäiseminen kokonaan ennalta ei ole mahdollista. Sen sijaan liikuntaelinvaivoihin liittyvään sairauslomatarpeeseen on mahdollista vaikuttaa. Yleensä työkyvyttömyyden syy eivät ole kipu tai toimintakyvyn rajoite sinänsä, vaan ylivoimaisiksi koetut ongelmat työssä selviytymisessä. Sen vuoksi on todennäköistä, että etsimällä yhdessä ratkaisuja näihin työssä jatkamisen esteisiin voidaan auttaa työntekoa ja vähentää sairauslomatarvetta. Lisäksi on selvää näyttöä aktiivisena jatkamisen hyödyistä liikuntaelinvaivoista kuntoutumiselle verrattuna pelkkään lepoon.

Yhdessä työtä tehden -hankkeessa selvitettiin, mitkä käytännön ongelmat haittasivat työntekoa ja minkälaisia ratkaisuja näihin ongelmiin oli kehitettävissä. Sekä selvittämis- että ideointivaiheessa työntekijä ja hänen esimiehensä olivat keskeisessä roolissa, mutta ratkaisujen etsimisessä voitiin käyttää myös laajempaa asiantuntemusta. Mehiläisen työfysioterapeutti vastasi prosessin etenemisestä ja kirjaamisesta.

 

Tutustu hankeraporttiin >>