Järjestämme Posti-konsernin yhtiöissä työskenteleville hyvinvointivalmennuksia.

Valmennusten tarkoitus on työkyvyn ylläpitäminen, hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistäminen sekä työkykyä haittaavien oireiden ennaltaehkäiseminen oman aktiivisuuden kautta.