Järjestämme Posti-konsernin yhtiöissä työskenteleville hyvinvointivalmennuksia.

Valmennusten tarkoitus on työkyvyn ylläpitäminen, hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistäminen sekä työkykyä haittaavien oireiden ennaltaehkäiseminen oman aktiivisuuden kautta.

Henkilö voi tulla valituksi säätiön tarjoamaan hyvinvointivalmennukseen korkeintaan yhden kerran.

Osallistumisoikeus tarkastetaan Posti-konsernin henkilönumeron perusteella. Alihankkijan kautta työskentelevät eivät ole oikeutettuja osallistumaan säätiön toimintaan.