Ryhtiä rankaan hyvinvointivalmennuksen seurantapäivät Ylläksellä siirtyvät vuoteen 2021.