Posti-konsernin työhyvinvointi voi tarkoituksensa toteuttamiseksi harjoittaa ja taloudellisesti avustaa Posti-konsernin henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista koskevaa tutkimustoimintaa sekä eläköitymisiän nostamista koskevaa tutkimustyötä ja antaa tutkimuksiin pohjautuvia suosituksia viestinvälitys- ja logistiikka-alan yrityksille sekä antaa taloudellista tukea säätiön tarkoituksen mukaisten tieteellisten kokousten ja seminaarien järjestämistä varten ja harjoittaa säätiön tarkoituksen mukaista koulutus-, julkaisu- ja valistustoimintaa.

Tällä hetkellä säätiön toiminta painottuu Posti-konsernin henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen.