• TYÖHYVINVOINTISÄÄTIÖ

    Toiminta on tarkoitettu kaikille Posti-konsernin työntekijöille Suomessa. 

Toiminta on tarkoitettu kaikille Posti-konsernin työntekijöille Suomessa. Säätiön toiminta jakaantuu kahteen osa-alueeseen: henkilöstön työhyvinvointia parantaviin toimiin ja tutkimustoimintaan.

Työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä ovat hyvinvointivalmennukset ja muut liikunta-aktiivisuutta lisäävät toimet ja tilaisuudet. Tutkimustoiminnalla pyritään vaikuttamaan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työhön ja työolosuhteisiin.

Osallistujien valintaperusteet

Liikunta- ja kulttuuritapahtumiin osallistujat valitaan pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei tapahtuman luonteesta tai muusta syystä johtuen ole päätetty toisin.

Hyvinvointivalmennuksiin pyritään valitsemaan sellaisia osallistujia, jotka eivät ole käyttäneet palvelua viimeisten kolmen vuoden aikana ja jotka kuuluvat ao. hyvinvointivalmennusten kohderyhmään.

Säätiön toiminnan tarkoitus

Suomen Posti Oyj päätti eläkesäätiönsä purun yhteydessä vuonna 2006 perustaa säätiön, jonka tarkoituksena säädekirjan mukaan on ”edistää viestinvälitys- ja logistiikka-alan henkilöstön yleistä työmarkkinakuntoisuutta ja toimialan työvoiman pysymistä työmarkkinoiden käytettävissä aiempaa pitempään sekä tukea Suomen Posti-konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluksessa olevien tai näiden yhtiöiden palveluksesta eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä fyysistä ja henkistä kuntoa ja kuntoutusta sekä niihin liittyvää loma- ja liikuntatoimintaa”.

Toimintaa ohjaavat tarkemmin säädekirjan pohjalta laaditut säännöt ja säätiön hallituksen päätökset. Säätiön hallituksessa on neljä äänivaltaista jäsentä. Lisäksi kokouksiin osallistuu kaksi hallituksen nimeämää vakituista asiantuntijaa ja säätiön asiamies. Säätiön toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.

Hallitus:

Timo Koskinen, puheenjohtaja Henkilöstöjohtaja
Anne Tallgrén, varapuheenjohtaja Työhyvinvointijohtaja
Heidi Nieminen, jäsen Puheenjohtaja (Pau ry.)
Satu Ollikainen, jäsen Pääluottamusmies

Juha Antila, asiantuntijajäsen Kehittämispäällikkö, SAK

Petteri Santalo, sihteeri Säätiön asiamies

© 2022 Posti-konsernin työhyvinvointisäätiö | Postintaival 7A, 00230 Helsinki | Y-tunnus: 2042735-1 | Tietosuojaseloste