• TYÖHYVINVOINTISÄÄTIÖ

    Toiminta on tarkoitettu kaikille Posti-konsernin työntekijöille Suomessa. 

Säätiön tarkoituksena Postin-konsernin työntekijöiden työmarkkinakuntoisuuden, työmarkkinanoilla pidempään pysymisen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä ovat hyvinvointivalmennukset ja muut liikunta-aktiivisuutta lisäävät toimet ja tilaisuudet.

Osallistujien valintaperusteet

Liikunta- ja kulttuuritapahtumiin osallistujat valitaan pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei tapahtuman luonteesta tai muusta syystä johtuen ole päätetty toisin.

Hyvinvointivalmennuksiin pyritään valitsemaan sellaisia osallistujia, jotka kuuluvat hyvinvointivalmennuksen kohderyhmään ja jotka eivät ole käyttäneet palvelua viimeisten kolmen vuoden aikana.

Säätiön toiminnan tarkoitus

Suomen Posti Oyj päätti eläkesäätiönsä purun yhteydessä vuonna 2006 perustaa säätiön, jonka tarkoituksena säädekirjan mukaan on ”edistää Posti-konsernin henkilöstön yleistä työmarkkinakuntoisuutta ja toimialan työvoiman pysymistä työmarkkinoiden käytettävissä aiempaa pitempään sekä hyvinvointia”.

Toimintaa ohjaavat tarkemmin säädekirjan pohjalta laaditut säännöt ja säätiön hallituksen päätökset. Säätiön hallituksessa on neljä äänivaltaista jäsentä. Lisäksi kokouksiin osallistuu kaksi hallituksen nimeämää vakituista asiantuntijaa ja säätiön asiamies. Säätiön toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.

Hallitus:

Timo Koskinen, puheenjohtaja Henkilöstöjohtaja
Anne Tallgrén, varapuheenjohtaja Työhyvinvointijohtaja
Heidi Nieminen, jäsen Puheenjohtaja (Pau ry.)
Satu Ollikainen, jäsen Pääluottamusmies

Juha Antila, asiantuntijajäsen Kehittämispäällikkö, SAK

Petteri Santalo, sihteeri Säätiön asiamies

© 2022 Posti-konsernin työhyvinvointisäätiö | Postintaival 7A, 00230 Helsinki | Y-tunnus: 2042735-1 | Tietosuojaseloste