• TYÖHYVINVOINTISÄÄTIÖ

    Toiminta on tarkoitettu kaikille Posti-konsernin työntekijöille Suomessa. 

Posti-konsernin työhyvinvointisäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on edistää Posti-konsernin henkilöstön yleistä työmarkkinakuntoisuutta ja työvoiman pysymistä työmarkkinoiden käytettävissä aiempaa pitempään sekä tukea konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluksessa olevien tai näiden yhtiöiden palveluksesta eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä hyvinvointia, kohdistamalla heihin liikunta-, loma-, valmennus- , virkistys-, ja kulttuuritoimintaa.

Säätiö keskittyy toiminnassaan tällä hetkellä Posti-konsernin henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen.

Tukea hyvinvointihaasteiden kanssa kamppaileville

Posti-konsernin työhyvinvointisäätiö tärkein toiminnan muoto on hyvinvointivalmennukset. Valmennuksien tarkoituksena on tukea Posti-konsernin työntekijöiden työmarkkinakuntoisuutta ja pysymistä työmarkkinoiden käytössä aiempaa pidempään sekä parantaa työntekijän hyvinvointia. Hyvinvointivalmennusten avulla postilaiset saavat keinoja hyvinvointiin liittyvien haasteiden kohtaamiseen.

Liikunnallisen elämäntavan ja kunnon ylläpitäminen

Liikunnan tukemisessa säätiö keskittyy liikuntaryhmien tukemiseen: tukimuotoina ovat joukkuevuorot, ryhmäliikunta ja urheilutapahtumiin osallistuminen. Säätiön jatkuvalla liikuntavuorotarjonnalla pyritään kannustamaan Posti-konsernin työntekijöitä säännölliseen kuntoa ylläpitävään liikuntaan. Urheilutapahtumiin osallistumisen kustantamalla Posti-konsernin työhyvinvointisäätiö kannustaa Posti-konsernin henkilökuntaa tavoitteelliseen säännölliseen harjoitteluun kohti tavoitetta.

Yhteisiä elämyksiä 

Hyvinvointivalmennusten ja jatkuvaan liikuntaharrastuksen kannustamisen lisäksi säätiö järjestää vuosittain jonkin verran yhteisöllisiä kulttuuritapahtumia Posti-konsernin henkilökunnalle.

Postilaisille 

Säätiön toimintaan saavat osallistua kaikki Posti-konsernin työntekijät (Posti Group, Transval Group, Aditro Logistics, WebLog Finland Oy). Alihankkijan kautta edellä mainituille työskentelevät eivät ole oikeutettuja osallistumaan säätiön toimintaan.

Säätiön toimintapiiriin kuuluvat myös Posti-konsernin yrityksistä eläköityneet työntekijät. He voivat saada säätiöltä tukea rekisteröityneiden tai muutoin vakiintuneiden Postin eläkeläisyhteisön kautta.

Hallitus:

Anna Salmi, puheenjohtaja, Henkilöstö-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Posti Oyj

Marjo Rehn, varapuheenjohtaja Turvallisuus- ja hyvinvointijohtaja, Posti Oyj

Heidi Nieminen, jäsen Puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Satu Ollikainen, jäsen Pääluottamusmies, Posti Oyj

Juha Antila, asiantuntijajäsen Kehittämispäällikkö, SAK

Petteri Santalo, sihteeri Säätiön asiamies